Veneiden katsastus 2021

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat vielä tänä keväänä veneiden katsastuksiin. Katsastukset tehdään viime kevään tavoin poikkeusjärjestelyin ensisijaisesti puhelimen välityksellä. Katsastuksessa veneilijä vastaa, että vene, laitteet ja katsastuksessa vaadittavat varusteet ovat katsastuksen edellyttämässä kunnossa. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Seuraavassa tarkemmat ohjeet katsastusten suorittamiseksi.

Vuoden 2021 katsastuksen teema

Vuoden 2021 katsastusten teemana on veneen sähköjärjestelmä ja erityisesti kytkentäkaaviot sekä niiden ajan tasalle saattaminen. 

Lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykyään valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Yleensä tehdasvalmisteisissa vanhemmissakin veneissä on mukana valmistusajankohdan mukainen sähköjärjestelmien kytkentäkaavio. Katsastuksessa todetaan sähköjärjestelmän nykytilanne. Se voi olla alkuperäinen, korjattu tai laajennettu. Tärkeää on yhdessä veneen omistajan kanssa todeta, onko sähköjärjestelmä sähköalan ammattilaisen jäljiltä vai maallikon itse tekemä. Katsastaja yleensä ei ole sähköalan ammattilainen, mikä rajoittaa sähköjärjestelmän turvallisuuden ja kunnon arviointia katsastustilanteessa.

Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230 VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen sähköurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan.

VENEEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN PIIRIKAAVIO

Veneen sähköjen tärkein dokumentti on ajan tasalla pidetty piirikaavio. Se antaa selkeyttä ja varmuutta siihen, että veneen sähköasiat ovat kunnossa. Piirikaavio on myös erittäin hyödyllinen vikatilanteita selvitettäessä ja korjattaessa tai sähköjärjestelmää laajennettaessa. Piirikaaviota edellyttää sähköturvallisuuslaki, joten siihen ei sovelleta siirtymäaikaa.

Muilta osin uudet alla olevat hätäviestintää ja navigointilaiteita koskevat vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2023, johon asti niitä suositellaan.

Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) vaaditan katsastusluokassa 1 varasähkölähdejärjestelyä, jolla radio saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta.

Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan varasähkölähdejärjestelyä katsastusluokassa 1. Järjestelyä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaatimuksen tavoitteena on, että sen avulla navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Edellä mainitut varasähkölähdejärjestelyt koskee siis katsastusluokkaa 1 (vaaditaan) ja katsastusluokkaa 2 (suositellaan). Katsastusluokat 3 ja 4 ei erityisiä vaatimuksia varasähköjärjestelylle.

Lisätietoja tarvittaessa saa katsastajilta. 


Vuosikatsastus

Veneen ollessa vedessä veneilyvalmiina (vene, laitteet ja varusteet ovat veneessä ja katsastuksen edellyttämässä kunnossa) ottaa veneilijä yhteyttä katsastajaan puhelimella ja sopii katsastuksen ajankohdan. Kyseessä on tässä poikkeustilanteessa tehtävä ns. Omakatsastus ja se tehdään pääsääntöisesti seuraavasti.

• Veneilijän ollessa veneessään, hän ottaa esille venetodistuksen ja katsastuspöytäkirja keltaiset sivut ja soittaa sovittuna aikana katsastajalle.

• Puhelun aikana hän käy yhdessä katsastajan kanssa läpi keltaisessa katsastuspöytäkirjassa olevat samat varusteet ja tarkastus kohteet kuten silloin, kun katsastaja on veneessä. Katsastus voidaan tehdä myös videopuhelun välityksellä. Asia sovittava erikseen katsastajan kanssa.

• Kun kaikki kohteet on käyty läpi, veneilijä merkitsee venetodistukseen katsastuspäivän, -luokan ja kirjoittaa katsastaja -kenttään nimensä ja tekstin Omakatsastus.

• Seuraavaksi veneilijä ottaa puhelimella kuvan venetodistuksesta, jossa hänen merkintä katsastuksesta näkyy ja lähettää kuvan esim. tekstiviestillä, s-postilla jne. katsastajalle.

• Lopuksi katsastaja sopii katsastustarran luovuttamisen veneilijälle. Ohjeita katsastukseen saa aina katsastajilta.

Peruskatsastus

Mikäli veneilijä tietää tai arvioi, että veneelle on tehtävä peruskatsastus, hän ottaa ensin yhteyttä katsastajaan. Peruskatsastus on kaksivaiheinen. Ensin maalla tehtävä runkokatsastus ja lopuksi vedessä veneilyvalmiina tehtävä peruskatsastus. Normaalisti peruskatsastus tehdään joka viides vuosi. Uuden tai käytetyn seuran venerekisteriin lisättävän veneen ensimmäinen katsastus on aina peruskatsastus. Peruskatsastus on tehtävä myös silloin, jos edellinen vuosikatsastus on jäänyt tekemättä, vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa tai venettä on korjattu esim. ison vaurion jälkeen. Näistä johtuen peruskatsastuksesta on aina sovittava katsastajan kanssa hyvissä ajoin ennen veneen vesille laskua. Katsastajalta saa samalla lisätietoja asiasta. Lisätietoja löytyy myös pursiseuran nettisivuilta kohdasta "Aluskatsastus". Peruskatsastukseen kuuluva runkokatsastus voidaan tänä veneilykautena poikkeuksellisesti tehdä katsastajan kanssa sopimalla myös syksyllä veneen noston yhteydessä.

Katsastusten laskutus

Vuosikatsastus 20,00€ ja peruskatsastus 30,00€. Seuran ulkopuolisilta katsastusmaksuina peritään JPS:n katsastushinnaston mukaiset hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 € ja peruskatsastus 60 €. Katsastuslaskut lähetään kuluvana vuonna tavallisena kirjepostina.Katsastaja varmistaa veneilijän osoitetiedot, täyttää veneilijän puolesta katsastuksen laskulomakkeen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Tulevalla veneilykaudella joudumme huomioimaan edelleen koronan tuomat rajoitukset liikkuessamme vesillä. Palvelut veneilykohteissa ja kanssakäyminen muiden veneilijöiden kanssa ovat edelleen erilaisten rajoitusten piirissä. Tästä huolimatta oikein hyvää veneilykesää kaikille ja pysytään terveinä.

Veneilyterveisin!

Eero Muikku

katsastuspäällikkö, JPS