Veneiden katsastus 2022

Koronaviruksen aiheuttamat valtakunnalliset rajoitukset ovat pääsääntöisesti poistuneet. Vuoden 2022 katsastukset suoritetaan normaalisti, eli palataan takaisin pandemia edeltäviin käytäntöihin. Muistetaan kuitenkin, että korona leviää edelleen, joten vain terveenä katsastuksiin sekä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja käytetään tarvittaessa maskeja. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Katsastuspäivät, -paikat ja -hinnat

Katsastuspäivät:

Veneen vuosikatsastukset tehdään torstaina 9.6.2022 ja perjantaina 10.6.2022 klo 15.00-20.00. Muuna aikana katsastuksesta sovittava katsastajan kanssa.

Katsastuspaikat:

Vuosikatsastukset katsastuspäivinä tehdään Linnunlahden-, Jokiaseman - ja jokirannan keskustan puolen laiturissa. Muusta paikasta sovittava katsastajan kanssa.

Katsastushinnat

Peruskatsastus 30 €, vuosikatsastus 20 €

Katsastushinnat 1.7.2022 lähtien ovat kaksinkertaiset paitsi 1.7. jälkeen hankitut ja ensimmäistä kertaa seuran rekisteriin lisättävät katsastetut veneet

HUOM!

Katsastusten ajanvaraus listat löytyvät entiseen tapaan A- ja H-laitureiden porteilta viimeistään viikkoa ennen vuosikatsastuspäiviä.

Mikäli kyseessä on peruskatsastus, varaa listalta kaksi peräkkäistä aikaa.

Vuoden 2022 katsastusten painopisteet:

Veneen sähköjärjestelmät

Vuoden 2022 katsastusten teemana on veneen sähköjärjestelmä ja erityisesti kytkentäkaaviot sekä niiden ajan tasalle saattaminen.

Lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykyään valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Yleensä tehdasvalmisteisissa vanhemmissakin veneissä on mukana valmistusajankohdan mukainen sähköjärjestelmien kytkentäkaavio. Katsastuksessa todetaan sähköjärjestelmän nykytilanne. Jos veneen mukana ei ole valmista kaaviokuvaa, katsastuksessa todetaan veneen omistajan kanssa, onko sähköjärjestelmä ammattilaisen vai maallikon tekemä. 

Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230 VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen sähköurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan.

Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) vaaditan katsastusluokassa 1 varasähkölähdejärjestelyä, jolla radio saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta.

Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan varasähkölähdejärjestelyä katsastusluokassa 1. Järjestelyä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaatimuksen tavoitteena on, että sen avulla navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Edellä mainitut varasähkölähdejärjestelyt koskevat siis katsastusluokkaa 1 (vaaditaan) ja katsastusluokkaa 2 (suositellaan). Katsastusluokat 3 ja 4 ei erityisiä vaatimuksia varasähköjärjestelylle.

Lisätietoja tarvittaessa saa katsastajilta.

Litium -akkujen turvallisuus veneessä

Moottorien sähköistyminen yleistyy venekäytössäkin ja erilaiset kannettavat laitteet ovat tulleet yhä tärkeämmäksi osaksi veneilijänkin navigointi- ja viihdelaitevalikoimaa. Lisäksi veneen sähköjärjestelmissä nykyisin olevia lyijyakkuja vaihdetaan uudemman akkukemian tuotteisiin. Useimmin tämä tarkoittaa pienempien ja suurempien litium-ioniakkujen yleistymistä. Näissä akuissa on kuitenkin erilaisia paloturvallisuusrikejä mihin olemme tottuneet.

Huomioitavaa Litium-ioniakkujen (li-ion) turvallisuudesta

  • Mukana kulkevat akut:

Veneilijän on huomioitava erilaisten mobiililaitteiden aiheuttama akkupalovaara ja järjestettävä laitteiden turvallinen lataus (lataa näkyvillä, älä lataa yöllä, käytä laadukkaita latureita ja irrota tai tee ne jännitteettömiksi, kun et lataa, älä jätä puhelimia ja muita vuoteisiin, varo rikkinäisiä laitteita, varaudu akkupaloon).

  • Kiinteät akkuasennukset:

Akkujen tulisi olla ensisijaisesti litium-rautafosfaatti- tai litium-titanaattityyppisiä. Nämä akkutyypit eivät yleensä häiriötilanteessa pala liekillä (mutta savukaasut ovat kuitenkin myrkyllisiä).

Suositeltavaa olisi, että akut olisi asennettu erilliseen palonkestävään tilaan, joka on tuuletettu ulos ja jossa palava kenno ei sytytä viereisiä kennoja.

Varmista ehdottomasti, että akusto on varustettu akunhallintajärjestelmällä (BMS- Battery Management System)

Veneen omistajan syytä tiedostaa ja huomioida myös se, että BMS:n suorittama akuston irtikytkentä kesken latauksen saattaa rikkoa moottorin laturin kuorman hävitessä ja että li-ion akku ottaa jo pienillä kierroksilla suuren latausvirran, jolloin laturi saattaa ylikuumentua.

Lisätietoa Litium -akuista Sähkö ja vene oppaassa sivulla 16. Linkki STEK:n oppaaseen Sähkö ja vene

 VHF-puhelimet veneessä

Jos veneessä on kiinteä tai kannettava meri-VHF-radiopuhelin, tarvitaan henkilökohtainen pätevyystodistus ja aluksen voimassa oleva radiolupa, johon puhelin ja mahdollinen tutka ovat merkitty. Näiden on oltava mukana veneessä, ja ne pitää pyydettäessä esittää tarkastavalle viranomaiselle. Pätevyystodistukset ja radioluvat katsotaan sekä käydään huolella läpi myös katsastustilanteessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Rannikkolaivurin radioliikenneopas, pätevyystutkintoon ilmoittautuminen ja aluksen radioluvan hakeminen:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/veneilijoiden-ja-merenkulun-radioluvat

Lista omista radiopätevyyksistä ja oman veneen radioluvista:

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/katsele-omia-radiolupatietojasi

Apua! Veneilijän turvallisuusopas

Katsastusten laskutus

Vuosikatsastus 20,00 € ja peruskatsastus 30,00 €. Seuran ulkopuolisilta katsastusmaksuina peritään JPS:n katsastushinnaston mukaiset hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 € ja peruskatsastus 60 €.

Katsastuslaskut lähetään sähköpostilla veneilijän ilmoittamaan osoitteeseen. Katsastaja täyttää veneilijän hyväksymän katsastuksen laskulomakkeen, varmistaa sähköpostin osoitteen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Talvi on ollut poikkeuksellisen pitkä ja luntakin vähintään riittävästi. Veneiden keväiset huollot ja "rapsuttelut" ovat monilla siirtyneet pääasiassa pääsiäisen jälkeen ja toukokuun puolelle. Toivottavasti tuleva kesä kuitenkin korvaa pitkän odottelun ja pääsemme nauttimaan hyvistä veneilypäivistä pitkälle syksyyn.

Hyvää ja turvallista veneilykautta kaikille.

Veneilyterveisin!

Eero Muikku

katsastuspäällikkö, JPS

Päivitetty 21.4.2022