Ajankohtaista

Katsastusasiaa

Kokouksessaan 27.04 2021 seuran hallitus päätti pitää katsastusmaksut ennallaan, koska maksujen korotusta ei vuosikokouksessa varsinaisesti käsitelty eikä korottamiseen nähty välitöntä tarvetta. Vuosikatsastuksen hinta on siis seuran jäsenille edelleen 20 € ja peruskatsastuksen/runkokatsastuksen 30 €. Seuran ulkopuolisilta katsastusmaksuina peritään JPS:n katsastushinnaston mukaiset hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 € ja peruskatsastus 60 €. Katsastuslaskut lähetään kuluvana vuonna tavallisena kirjepostina.

Vuosikatsastus pidetään myös tänä vuonna etäkatsastuksena

VUODEN 2021 KATSASTUKSEN TEEMA

Tämän vuoden teemana on veneen sähköjärjestelmät ja erityisesti. kytkentäkaaviot ja niiden ajan tasalle saattaminen. 

Vuoden 2021 katsastuksen teemasta ja etäkatsastuksen ohjeista kerrotaan  tarkemmin Katsastus 2021 sivulla.

Uusi hallitus vuodelle 2021

Joensuun pursiseuran vuosikokouksen jatkokokouksessa Linnunlahdella 17.04 valittiin pursiseuralle hallitus kaudelle 2021-2022. Uudessa hallituksessa kommodorina toimii Pertti Laurila ja varakommodorina Olli Eiro. Hallituksena sihteeri on Juha Alho ja taloudenhoitaja Katja Tuominen. Muina hallituksen jäseninä Juhani Vähämäki, joka vastaa myös tiedotuksesta sekä Erkki Räsänen. Hallitukseen voi olla yhteydessä sähköpostitse hallitus@joensuunpursiseura.fi tai joensuunpursiseura@gmail.com kautta tai ottamalla yhteyttää suoraan hallituksen jäseniin. 


Seuran saaritukikohdan päärakennus

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan oli kirjattu eteneminen Lapalikon päärakennuksen poistamisessa.

Rakennushan todettiin viime vuonna toteutetussa kuntokartoituksessa korjauskelvottomaksi ja päätettiin purkaa.

Rakennus purettiin polttamalla 12.10 sään ollessa kostea ja tyyni.

Polttoa valmisteltiin vähentämällä palokuormaa. Terassi purettiin ja poltettiin jo aiemmin erillään. Ikkunat poistettiin ja aukot peitettiin pelleillä.

Keskelle rakennusta avattiin pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti aukko väli- ja vesikattoon "hormiksi".

Palo eteni hallitusti eikä vahinkoja lähellä sijaitsevalle ulkogrillirakennukselle tai puustolle aiheutunut.

Homma jatkuu vielä palamattoman jätteen hävittämisellä ja maisemoinnilla.

Tarvittavaa konekantaa ei saareen enää tämän vuoden puolella saada, joten maisemointi jää ensi kevääksi.

Valokuvia tapahtumasta ja lopputuloksesta löytyy seuran Instagram-sivulla.

https://www.instagram.com/joensuunpursiseura/

Lisää valokuvia on nähtävissä syksyn 2020 Puuskassa

Seuran kassatilanne on kohtuullisen hyvä ja uuden rakennuksen hankinnassa voidaan edetä.

Ehdotus uudesta rakennuksesta ja sen sijainnista on tavoitteissa olla esiteltävänä vuosikokouksessa, missä muodossa se nyt saadaankin kevättalvella pidettyä.

Rakennuksesta on tarkoitus tulla käytännöllinen paikka, jossa ihmiset voivat kokoontua ja viettää yhteistä aikaa.

Kassatilanteeseen on merkittävästi vaikuttanut kahden viimeisimmän SuperPuuskan mainosmyynnin onnistuminen.

Tänä vuonna aloitimme onneksemme mainosmyynnin ajoissa jo talvella ennen kuin Covid-19 muutti mainostajien osallistumishalukkuutta, ja mainostulot ylittivät jopa edellisvuoden tason.

Uusi päärakennus ei toteudu pelkästään talkoovoimin, ja kassatilanteen säilyttämiseksi on tärkeää että nyt mukaan saadut mainostajat pidetään ilmoittajina tulevissakin seuran julkaisuissa ja hankitaan tietenkin luonnollisen vaihtuvuuden vuoksi myös uusia.

Jarmo Pelli, JPS

Super-Puuska 2020 on ladattavissa verkkosivuilta.

Uusia ohjeistuksia SPV:lta:

-Toiminta pelastus- ja avustustilanteessa

-Veneile vastuullisestiLapalikoa koskevat suositukset korona-ajalle

Joensuun Pursiseura noudattaa voimassaolevia koronavirusepidemiaa koskevia ohjeistuksia. Lapalikoa koskevilla suosituksilla pyritään estämään viruksen leviämistä ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Siksi on tärkeää, että Lapalikossa kävijät sitoutuvat näihin suosituksiin.

Lapalikossa voi kokoontua samanaikaisesti enintään 50 henkilöä. Yli 70-vuotiaat henkilöt saavat vierailla tukikohdassa oman harkintansa mukaan. Sairaana Lapalikolle ei voi saapua.

Lapalikossa pitää noudattaa hyvää käsihygieniaa. Tämä onnistuu käyttämällä käsidesiä, jota on tarjolla laiturilla, tulentekopaikoilla, wc:ssä ja saunassa. Huolehdithan, että myös omassa veneessäsi on tarpeelliset hygieniatuotteet venekunnan tarpeisiin.

Saunassa noudatetaan perinteisiä saunavuoroja. Naisten yleinen saunavuoro on klo 18:00 - 19:30 ja miesten 19:30 - 21:00. Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset saavat halutessaan saunoa ennen tai jälkeen yleisten saunavuorojen ilman erillistä korvausta. Saunatiloissa on hyvä noudattaa turvaetäisyyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Tulentekopaikoilla saa oleskella useamman venekunnan jäseniä, kunhan noudatetaan turvaetäisyyksiä.

Toivotamme mukavaa veneilykesää vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

JPS hallitus