Ajankohtaista

Puuska 2/2020 on ilmestynyt. Lehti on ladattavissa verkkosivuilta.

Seuran saaritukikohdan päärakennus

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan oli kirjattu eteneminen Lapalikon päärakennuksen poistamisessa.

Rakennushan todettiin viime vuonna toteutetussa kuntokartoituksessa korjauskelvottomaksi ja päätettiin purkaa.

Rakennus purettiin polttamalla 12.10 sään ollessa kostea ja tyyni.

Polttoa valmisteltiin vähentämällä palokuormaa. Terassi purettiin ja poltettiin jo aiemmin erillään. Ikkunat poistettiin ja aukot peitettiin pelleillä.

Keskelle rakennusta avattiin pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti aukko väli- ja vesikattoon "hormiksi".

Palo eteni hallitusti eikä vahinkoja lähellä sijaitsevalle ulkogrillirakennukselle tai puustolle aiheutunut.

Homma jatkuu vielä palamattoman jätteen hävittämisellä ja maisemoinnilla.

Tarvittavaa konekantaa ei saareen enää tämän vuoden puolella saada, joten maisemointi jää ensi kevääksi.

Valokuvia tapahtumasta ja lopputuloksesta löytyy seuran Instagram-sivulla.

https://www.instagram.com/joensuunpursiseura/

Lisää valokuvia on nähtävissä tulevassa syksyn Puuskassa

Seuran kassatilanne on kohtuullisen hyvä ja uuden rakennuksen hankinnassa voidaan edetä.

Ehdotus uudesta rakennuksesta ja sen sijainnista on tavoitteissa olla esiteltävänä vuosikokouksessa, missä muodossa se nyt saadaankin kevättalvella pidettyä.

Rakennuksesta on tarkoitus tulla käytännöllinen paikka, jossa ihmiset voivat kokoontua ja viettää yhteistä aikaa.

Kassatilanteeseen on merkittävästi vaikuttanut kahden viimeisimmän SuperPuuskan mainosmyynnin onnistuminen.

Tänä vuonna aloitimme onneksemme mainosmyynnin ajoissa jo talvella ennen kuin Covid-19 muutti mainostajien osallistumishalukkuutta, ja mainostulot ylittivät jopa edellisvuoden tason.

Uusi päärakennus ei toteudu pelkästään talkoovoimin, ja kassatilanteen säilyttämiseksi on tärkeää että nyt mukaan saadut mainostajat pidetään ilmoittajina tulevissakin seuran julkaisuissa ja hankitaan tietenkin luonnollisen vaihtuvuuden vuoksi myös uusia.

Jarmo Pelli, JPS

Super-Puuska 2020 on ilmestynyt. Lehti on ladattavissa verkkosivuilta.

Uusia ohjeistuksia SPV:lta:

-Toiminta pelastus- ja avustustilanteessa

-Veneile vastuullisestiLapalikoa koskevat suositukset korona-ajalle

Joensuun Pursiseura noudattaa voimassaolevia koronavirusepidemiaa koskevia ohjeistuksia. Lapalikoa koskevilla suosituksilla pyritään estämään viruksen leviämistä ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Siksi on tärkeää, että Lapalikossa kävijät sitoutuvat näihin suosituksiin.

Lapalikossa voi kokoontua samanaikaisesti enintään 50 henkilöä. Yli 70-vuotiaat henkilöt saavat vierailla tukikohdassa oman harkintansa mukaan. Sairaana Lapalikolle ei voi saapua.

Lapalikossa pitää noudattaa hyvää käsihygieniaa. Tämä onnistuu käyttämällä käsidesiä, jota on tarjolla laiturilla, tulentekopaikoilla, wc:ssä ja saunassa. Huolehdithan, että myös omassa veneessäsi on tarpeelliset hygieniatuotteet venekunnan tarpeisiin.

Saunassa noudatetaan perinteisiä saunavuoroja. Naisten yleinen saunavuoro on klo 18:00 - 19:30 ja miesten 19:30 - 21:00. Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset saavat halutessaan saunoa ennen tai jälkeen yleisten saunavuorojen ilman erillistä korvausta. Saunatiloissa on hyvä noudattaa turvaetäisyyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Tulentekopaikoilla saa oleskella useamman venekunnan jäseniä, kunhan noudatetaan turvaetäisyyksiä.

Toivotamme mukavaa veneilykesää vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

JPS hallitus


VENEIDEN KATSASTUS 2020

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat tänä keväänä myös veneiden katsastuksiin. Tänä keväänä ei järjestetä perinteisiä katsastuspäiviä kesäkuun alussa. Katsastukset tehdään nyt poikkeusjärjestelyin puhelimen välityksellä. Katsastuksessa veneilijä vastaa, että vene, laitteet ja katsastuksessa vaadittavat varusteet ovat katsastuksen edellyttämässä kunnossa. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Seuraavassa ohjeet katsastusten suorittamiseksi.

Vuosikatsastus

Veneen ollessa vedessä veneilyvalmiina (vene, laitteet ja varusteet ovat veneessä ja katsastuksen edellyttämässä kunnossa) ottaa veneilijä yhteyttä katsastajaan puhelimella ja sopii katsastuksen ajankohdan. Kyseessä on tässä poikkeustilanteessa tehtävä ns. "Oma katsastus" ja se tehdään pääsääntöisesti seuraavasti.

• Veneilijän ollessa veneessään, hän ottaa esille venetodistuksen ja katsastuspöytäkirja keltaiset sivut ja soittaa sovittuna aikana katsastajalle.

• Puhelun aikana hän käy yhdessä katsastajan kanssa läpi keltaisessa katsastuspöytäkirjassa olevat samat varusteet ja tarkastus kohteet kuten silloin, kun katsastaja on veneessä. Katsastus voidaan tehdä myös videopuhelun välityksellä. Asia sovittava erikseen katsastajan kanssa.

• Kun kaikki kohteet on käyty läpi, veneilijä merkitsee venetodistukseen katsastuspäivän, -luokan ja kirjoittaa "katsastaja -kenttää nimensä ja tekstin "Omakatsastus".

• Seuraavaksi veneilijä ottaa puhelimella kuvan venetodistuksesta, jossa hänen merkintä katsastuksesta näkyy ja lähettää kuvan esim. tekstiviestillä, s-postilla jne. katsastajalle.

• Lopuksi katsastaja sopii katsastustarran luovuttamisen veneilijälle. Ohjeita katsastukseen saa aina katsastajilta.