Vuosikatsastus 2023

Veneiden katsastus 

Vuoden 2023 katsastukset suoritetaan normaalisti. Vuosikatsastukset pääsääntöisesti kesäkuun alussa virallisina katsastuspäivinä. Nämä tiedot löytyvät kohdasta katsastuspäivät, -paikat ja -hinnat 2023. Jos päivät eivät sovi, katsastusaika sovittava katsastajan kanssa erikseen. Peruskatsastuksessa ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin ennen vesille laskua. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2023 katsastusten painopiste:

Tämän katsastuskauden painopistealueena on lähtötarkastus, joka on hyvä tehdä aina ennen vesille lähtöä. Suomen Meripelastusseuran tilastojen mukaan tekniset viat ovat yleistyneet viime vuosina ja lähtötarkistuksella voitaisiin välttää monia ongelmatilanteita vesillä. Katsastuksen yhteydessä käydään asia läpi ja pohditaan veneilijän kanssa yhdessä mitä se oman veneen kohdalla tarkoittaa. 

Katsastuksessa on hyvä muistaa vaadittavat asiapaperit. Rekisteröitävässä veneessä tulee aina olla viranomaisen antama rekisteritodistus, joka on veneen omistajan tai haltijan nimissä. Katsastusta ei voi aloittaa, jos rekisteritodistusta ei ole tai se ei ole veneen haltijan nimissä. Katsastuksen alussa tarkistetaan, että rekisteritodistus vastaa katsastettavaa venettä - myös moottorin pitää olla rekisteritodistuksen mukainen - ja että veneen oikein kiinnitettyrekisterinumero vastaa rekisteritodistusta. Venetodistus on todistus veneen kuulumisesta SPV:n jäsenseuraan ja pidetään mukana veneessä. Venetodistukseen merkitään suoritetut katsastukset ja kun katsastus on voimassa, veneessä saa käyttää jäsenseuran veneilylippua, kun veneessä on tämän seuran jäsen mukana. Muulloin käytetään kansallislippua.

Veneessä olevia luvanvaraisia radiolaitteita varten pitää olla mukana aluksen radiolupa, johon kaikki lupaa edellyttävät laitteet on merkitty. Veneessä ei saa olla luvanvaraisia laitteita ilman asiaankuuluvaa lupaa. Lisäksi meri- VHF-radiopuhelimen käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen pätevyystodistuksen, jonka myös pitää olla mukana veneessä. Useimmissa veneen radiolähettimissä on ohjelmoituna veneen meriradionumero (MMSI), jonka pitää olla veneen radioluvassa määrätty numerosarja. Tämä numero tarkistetaan myös katsastuksessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Rannikkolaivurin radioliikenneopas, pätevyystutkintoon ilmoittautuminen ja aluksen radioluvan hakeminen: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/veneilijoiden-ja-merenkulun-radioluvat

Lista omista radiopätevyyksistä ja oman veneen radioluvista: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/katsele-omia-radiolupatietojasi

Apua! https://raja.fi/apua-veneilijan-turvallisuusopas

Katsastusten hinnat ja laskutus: 

Vuosikatsastus 20 € ja peruskatsastus 30 €. Muilta kuin JPS:n jäseniltä peritään katsastushinnaston mukaiset hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 € ja peruskatsastus 60 €.

Katsastuslaskut lähetään sähköpostilla veneilijän ilmoittamaan osoitteeseen. Katsastaja täyttää veneilijän hyväksymän katsastuksen laskulomakkeen, varmistaa sähköpostiosoitteen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Hyvää ja turvallista veneilykautta kaikille.

Eero Muikku

Katsastuspäällikkö JPS