Vuosikatsastus 2024

Veneiden katsastus 

Vuoden 2024 katsastukset suoritetaan pääsääntöisesti kesäkuun alussa virallisina katsastuspäivinä. Nämä tiedot löytyvät kohdasta katsastuspäivät, -paikat ja -hinnat 2024. Jos päivät eivät sovi, katsastusaika sovittava katsastajan kanssa erikseen. Peruskatsastuksessa ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin ennen vesille laskua. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Peruskatsastus-joka viides vuosi tai omistajan vaihtuessa, varaa aika sille hyvissä ajoin!

Muistathan varata hyvissä ajoin katsastajalta peruskatsastusajan, mikäli siihen on tarvetta! Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai seuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, ensin runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä.

Vuoden 2024 katsastusten painopiste:

Vuoden 2024 katsastuksen erityisteemaksi on valittu veneiden kiinnitys. Kesän 2023 kovat tuulet ja nopeat vedenpinnan vaihtelut aiheuttivat poikkeuksellisen paljon venevahinkoja satamissa. Vuosikatsastuksessa tullaan tarkistamaan varusteluettelossa oleva ankkurointivarustus sekä kiinnitysköydet. Lisäksi käydään läpi veneen kiinnitys laiturissa, riittävä kiinnitysköysien lukumäärä, köysien vahvuus ja joustimet, köysien kunto sekä kiinnityspisteet veneessä ja laiturissa.

Yleistä katsastuksesta:

Katsastuksessa on hyvä muistaa vaadittavat asiapaperit. Rekisteröitävässä veneessä tulee aina olla viranomaisen antama rekisteritodistus, joka on veneen omistajan tai haltijan nimissä. Katsastusta ei voi aloittaa, jos rekisteritodistusta ei ole tai se ei ole veneen haltijan nimissä. Katsastuksen alussa tarkistetaan, että rekisteritodistus vastaa katsastettavaa venettä - myös moottorin pitää olla rekisteritodistuksen mukainen - ja että veneen oikein kiinnitettyrekisterinumero vastaa rekisteritodistusta. Venetodistus on todistus veneen kuulumisesta SPV:n jäsenseuraan ja pidetään mukana veneessä. Venetodistukseen merkitään suoritetut katsastukset ja kun katsastus on voimassa, veneessä saa käyttää jäsenseuran veneilylippua, kun veneessä on tämän seuran jäsen mukana. Muulloin käytetään kansallislippua.

Veneessä olevia luvanvaraisia radiolaitteita varten pitää olla mukana aluksen radiolupa, johon kaikki lupaa edellyttävät laitteet on merkitty. Veneessä ei saa olla luvanvaraisia laitteita ilman asiaankuuluvaa lupaa. Lisäksi meri- VHF-radiopuhelimen käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen pätevyystodistuksen, jonka myös pitää olla mukana veneessä. Useimmissa veneen radiolähettimissä on ohjelmoituna veneen meriradionumero (MMSI), jonka pitää olla veneen radioluvassa määrätty numerosarja. Tämä numero tarkistetaan myös katsastuksessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Rannikkolaivurin radioliikenneopas, pätevyystutkintoon ilmoittautuminen ja aluksen radioluvan hakeminen: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/veneilijoiden-ja-merenkulun-radioluvat

Lista omista radiopätevyyksistä ja oman veneen radioluvista: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/katsele-omia-radiolupatietojasi

Apua! https://raja.fi/apua-veneilijan-turvallisuusopas

Katsastusten hinnat ja laskutus: 

Vuosikatsastus 20 € ja peruskatsastus 30 €. Muilta kuin JPS:n jäseniltä peritään katsastushinnaston mukaiset hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 € ja peruskatsastus 60 €.

Katsastuslaskut lähetään sähköpostilla veneilijän ilmoittamaan osoitteeseen. Katsastaja täyttää veneilijän hyväksymän katsastuksen laskulomakkeen, varmistaa sähköpostiosoitteen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Hyvää ja turvallista veneilykautta kaikille.

Eero Muikku

Katsastuspäällikkö JPS