Katsastusinfoa

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMAT:

Ilmatäytteiset pelastusliivit

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit (l. paukkuliivit). Liivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla).

Veneiden ns. "vanhojen" myrkkymaalien käytön lopettaminen Saimaan alueella

Toisena teemana on jakaa veneilijöille katsastusten yhteydessä tietoa sisävesillä kiellettyjen tartunnanestomaalien, niin sanottujen vanhojen antifouling-maalien haitallisuudesta vesistöille ja niiden käytön lopettamisesta Saimaalla.

Muutokset hätäilmoitusvälineiden vaatimuksiin 2017 alkaen:

1-luokka, vaihtoehto A:

VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja

VAIHTOEHTOISESTI

1-luokka, vaihtoehto B:

VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja

Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna

2-luokka, vaihtoehto A:

VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja

Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja

VAIHTOEHTOISESTI

2-luokka, vaihtoehto B:

VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja

Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja

3-luokka, vaihtoehto A:

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)

Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja

3-luokka, vaihtoehto B:

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu

Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF

4-luokka:

Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.