Katsastus 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa. Katasastus on oppimistapahtuma eikä sitä kannata jännittää. Katsastajamme tarjoavat veneenomistajille mahdollisuuden perehdyttää koko venekunta venee toimintaan ja veneilyn  mahdollisiin riskeihin, mutta myös iloihin. Turvallisuutta edistää merkittävästi, kun myös miehistö tuntee veneen toimintaa, turvallisuusvaatimuksia ja turvavarusteiden sijainnin. Myös lapset oppivat vastuullista ja turvallista veneilykulttuuria osallistumalla katsastukseen aktiivisina miehistön jäseninä.


Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Asiasta on kuitenkin hyvä sopia etukäteen myös oman seuran katsastajan kanssa. Veneen omistajan on myös toimitettava katsastusasiakirjat seuran venerekisteriin merkitsemistä varten seuran omalle katsastajalle.

Valmistautuessasi veneesi katsastukseen, voit tarkistaa eri katsastusluokkien vaatimukset katsastuslistalta