Katsastus 

Veneilyturvallisuuden lisäämiseksi Joensuun Pursiseuran (JPS) koulutetut katsastajat suorittavat jäsenistömme veneiden katsastuksia. Myös muiden veneilyseurojen jäsenien veneitä voidaan katsastaa. Katsastus suoritetaan vuosittain ja peruskatsastus viiden vuoden välein. Peruskatsastus on kaksivaiheinen: Veneen runko ja läpiviennit katsastetaan veneen ollessa telakoituna ja vesillelaskun jälkeen suoritetaan normaali katsastus.

Katsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Katsastus ei poista aluksen päällikölle kuuluvaa vastuuta siitä, että vene on vesille lähdettäessä sellaisessa kunnossa, että aiottu matka voidaan suorittaa sillä turvallisesti.Yhdistyksen jäsenillä on oikeus katsastuttaa aluksensa vuosittain. Katsastettu alus on oikeutettu edustamaan yhdistystä ja käyttämään Joensuun Pursiseuran Iippua.

Katsastuspäivät ovat merkattu tapahtumakalenteriin ja lisää infoa vuoden painopisteistä löytyy katsastusinfosta.

Katsastuspaikat: Linnunlahti ja jokiranta. Muualla erikseen sovittava.

Ajanvarauslistat ovat laitureiden A (=11) (purjeveneet) ja H (=22) (moottoriveneet) porteilla noin viikkoa ennen.

Katsastushinnat:

Peruskatsastus 30 €

Vuosikatsastus 20 €

Katsastushinnat muulloin kuin varsinaisina katsastuspäivinä ovat kaksinkertaiset.

Katsastajat:

Katsastuspäällikkö: Eero Muikku puh: 050 3886705 Moottoriveneet

Jukka Saharinen 040 5352936 Purjeveneet

Arto Ilvonen 040 5219140 Purjeveneet

Matti Hämäläinen 0407089520 Purjeveneet

Petri Laitinen 041 4699336 Purjeveneet

Reijo Karvinen 040 7303100 Moottoriveneet

Toivo Raassina 0400 375040 Moottoriveneet

Jarmo Solja 044 2839168

Muuta huomioitavaa:

Rekisteritunnus: Rekisteröintivelvollisuuden piirissä olevaa rekisteröimätöntä venettä ei katsasteta.

Hätämerkinantovälineet: Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmiä on muutettu seuraavasti: Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat. Siirtymäaikana hyväksytään yli-ikäisiä pyroteknisiä varusteita huomautuksella pöytäkirjaan, että ne ovat yli-ikäisiä ja käyttö on veneen omistajan/käyttäjän vastuulla. Syy tähän tiukempaan tulkintaan on harjoitusammunnoissa havaitut toimintahäiriöt yli-ikäisissä pyroteknisissä varusteissa. Lisäksi liitto ei voi antaa pidempää kelpoisuusaikaa kuin valmistajan antama.

Valopistoolin patruunoiden kelpoisuusaika on leimauksen mukainen tai ilman leimaa enintään 25 vuotta, jos ostoajankohta on tiedossa. Valopistooliin vaaditaan hallussapitolupa.

Kelluntavarusteet, huolto ja tarkastukset: Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Liivit pitää olla tarkastettu ja huollettu valmistajan ohjeiden mukaan. Tehdystä huollosta on oltava merkintä liiveissä. Huollon ja tarkastuksen voi tehdä itsekin valmistajan ohjeita noudattaen.

Venetikkaat: Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat on veteen joutuneen voitava vetää alas. Jos ne ovat kaiteen osa, ne eivät saa vaarantaa kansiturvallisuutta. Jos kuormaamattoman veneen varalaita on alle 500 mm, ei erillistä tikasjärjestelmää vaadita. Tällaisessa veneessä tulee kuitenkin olla kädensija jota apuna käyttäen voi nousta veneeseen.


Palonilmaisin ja kaasuhälytin: Suljettavilla makuutiloilla varustetuissa veneissä tulee olla palonilmaisin, suositus jokaisessa makuutilassa oma. Nestekaasulaitteilla varustetuissa veneissä suositellaan kaasuhälytintä.