Katsastus 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Asiasta on kuitenkin hyvä sopia etukäteen myös oman seuran katsastajan kanssa, jolle veneen omistajan on myös toimitettava katsastusasiakirjat seuran venerekisteriin merkitsemistä varten.

Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus joka viides vuosi tai aina kun veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu. Lisäksi vene on peruskatsastettava, jos veneeseen on tehty runkoon kohdistuvia rakenteellisia muutoksia tai vene otetaan käyttöön runkovaurion (karille ajo tms.) korjauksen jälkeen. Katsastukset pyritään tekemään ennalta määrättyinä katsastuspäivinä kesäkuun alussa. Vene voidaan katsastaa poikkeus tapauksissa myös kesäkuun jälkeen. Tällöin asiasta on sovittava etukäteen katsastusmiehen kanssa. Alempana lisätietoa katsastuksista.

Veneen vuosikatsastus

 Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet sekä mahdolliset seuran ja veneilyliiton painopistealueiksi määräämät kohdat.  

Peruskatsastus

 Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maalla ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastus

 Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lisäksi purjeveneissä tarkastetaan riki.

Valmistautuessasi veneesi katsastukseen, voit tarkistaa eri katsastusluokkien vaatimukset katsastuslistalta.